BILJETTER/PUBLIKINFORMATION

Då bilden på ticketmaster är något missvisande så kommer här en liten tydligare bild på hur det kommer att se ut med sittplatser i arenan under tävlingsdagarna.