STYRELSEN

Ordförande

Caroline Andersson Olofsson

Sekreterare

Robert Kaland

Suppleant

Anna Holmefeldt

Vice ordförande

Douglas Strömberg

Vice sekreterare

Peter Nordberg

Suppleant

Anna Franzén

Kassör

Monika Svensson

Ledamot

Jörgen Olofsson

Vice kassör

Emma Dahlberg

Suppleant

Frida Tapper

VALBEREDNING
Caroline Almgren
Pia Andersson
Sven-Erik Larsson

REVISOR
Bengt Olsson